Müzik Bölümü

MÜZİK BÖLÜMÜ

Konservatuvarımız Müzik Bölümünde; Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano  Anasanat Dalı Üflemeli-Vurmalı Çalgılar  Anasanat Dalı,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı yer almaktadır. Yarı Zamanlı Eğitim programı ile Piyano Keman Viyolonsel Sanat  Dallarında İlkokul 1.,2.,3. ve 4.sınıflara öğrenci alımı yapılır. 

Tam zamanlı eğitim programında ise ortaokul 1.sınıfta Yaylı Çalgılar Anasanat Dalına (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas), Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalına (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet , Trombon ve Vurmalı), Piyano Anasanat Dalına (Piyano) öğrenci alımı yapılır. Müzik ve Bale Ortaokulunun 2.,3.,4. Sınıfları ile Müzik ve Sahne Sanatları lisesinin 1.,2.,3.,4. sınıflarına Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon ve Vurmalı) ve Piyano Anasanat Dalında (Piyano) yapılır. Konservatuvarların Yarı Zamanlı eğitim programı ile Tam Zamanlı Eğitim Programında eğitim gören öğrenciler okuduğu öğretim yılını başarı ile tamamladığı  takdirde bir üst sınıfa devam ederler. AB Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değişim  program başarı ile uygulanmaktadır.