İdari Personel

 

                 Ç.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI

S/N

Adı Soyadı

Görevi

1

Doç.Ülviyye GÜLER

Müdür 

2

Nuvit GÜNAY

 Konservatuvar Sekreteri

3

Aysel TEKE Kütüphane, Santral

4

Meral AKYÜZ Yarı Zamanlı Eğitim Programı ve Lise Öğrenci İşleri, Yazı İşleri
5 Elif SEÇEN Özel Kalem, Yönetim Kurulu, Konservatuvar Kurulu

6

Hatice BÜLBÜL
Ortaokul, Lisans Öğrenci İşleri

7

Esra SOYDUK Satın Alma, Tahakkuk, Döner Sermaye

8

Levent Can ERDOĞAN

Personel İşleri

9 Ertan ÖZER

Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemler, İdare Amiri

10 Semih SÜREN

 Sahne Sanatları Bölüm Sekreterliği

11 Murat CEBİR Müzik Bölümü Sekreterliği, Afiş, Broşür Tasarım
12 İsmail AVCI Danışma
13 Hüseyin YEGEN

Danışma ve Posta İşleri

14

Mehmet KUŞ

Yemekhane ve Temizlik İşleri

15 İsa GÜNGÖR Afife Jale Tiyatro Salonu