İdari Personel

 

                 Ç.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI

S/N

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof.Ülviyye AKBAŞ

Müdür 

2

Timur CİNGÖZ

 Konservatuvar Sekreteri

3

Yaşar ESEN

İdare Amiri

4

Aysel TEKE Kütüphane, Santral

5

Meral AKYÜZ Yarı Zamanlı Eğitim Programı ve Lise Öğrenci İşleri, Yazı İşleri
6 Elif SEÇEN Özel Kalem, Yönetim Kurulu, Konservatuvar Kurulu

7

Hatice BÜLBÜL
Ortaokul, Lisans Öğrenci İşleri

8

Esra SOYDUK Tahakkuk, Döner Sermaye

9

Levent Can ERDOĞAN

Personel İşleri, Satın Alma

10 Ertan ÖZER

Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemler, 

11 Murat CEBİR Müzik Bölümü Sekreterliği,  Sahne Sanatları Bölüm Sekreterliği, Afiş, Broşür Tasarım
12 Hüseyin YEGEN Danışma ve Posta İşleri
13 Mehmet KUŞ

Yemekhane ve Temizlik İşleri

14

İsa GÜNGÖR

Afife Jale Tiyatro Salonu

15    
16