Tanıtım

   ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
           1989 yılında eğitim öğretime başlamış olan olan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında verdiği eğitim ile; ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat kurumlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan sanatçılar yetiştirmek misyonuyla faaliyet göstermekte, Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümü olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan Müzik Bölümü; nitelikli, alanında fark yaratan, donanımlı ve vizyon sahibi sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamakta olup Piyano Anasanat Dalı,Yaylı Çalgılar Sanat Dalları (Keman Viyola, Viyolonsel, Kontrbas  ), Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet Trombon ve Vurmalı Çalgılar) ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dallarından oluşmaktadır. Özel Yetenek Sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler İlköğretim 1.2.3. ve 4.sınıflardan itibaren Piyano, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar ve Bale Ana Sanat Dallarında Yarı zamanlı , Ortaokul  5.sınıftan itibaren  Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Bale Ana Sanat Dallarında tam zamanlı eğitim almaktadırlar. Opera Şan Ana Sanat Dalı ve Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dallarında ise Lisans düzeyinde öğrenime görebilmektedirler. Ayrıca Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü’nde  Şan, Oyunculuk  ve  Bale  Ana Sanat Dallarında eğitim verilmektedir. Sahne sanatlarının gerektirdiği ses tekniğini en iyi biçimde kullanabilen, bedenine hakim, duygu dünyasını tanımış, yenilikçi, nitelikli, mesleki disipline sahip sahne sanatçıları yetiştirmeyi hedefleyen Sahne Sanatları Bölümü’nde Lisans ve yüksek lisans devresinde eğitim veren Şan Ana Sanat Dalı’nda  Konservatuvar kayıt kabul yönergesinde belirtilen şartları yerine getiren ve özel yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler için öğrenim süresi  toplam 4 yıldır. Mezun öğrencilerimiz Devlet Opera ve Balelerinde solist ve korist sanatçı olarak görev almakta, prestijli Şan Yarışmalarında dereceye girmeye hak kazanmakta ve okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler. Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda toplam eğitim süresi 4 yıl olup mezun olan öğrencilerimiz Devlet Tiyatrolarında, Şehir Tiyatrolarında ve birçok özel tiyatroda aktif olarak sanat yaşamına devam etmekte birçoğu televizyon ve sinema sektöründe önemli başarılara imza atmakta, birçoğu da mesleğimize yeni yetenekli tiyatro sanatçıları kazandırma yolunda akademisyen olarak görev yapmaktadır. Bale Anasanat Dalı, ilköğretim kademesinin 1.sınıfından itibaren yarı zamanlı eğitim, 5.sınıfından itibaren bu alanda sanatçı olmayı meslek olarak seçmiş öğrencilerin uluslararası eğitim sistemi içerisinde profesyonel, nitelikli, donanımlı birer bale sanatçı olarak yetişmelerine imkan sağlayacak tam zamanlı eğitim programını kapsamaktadır. Sahne Sanatları  ve Müzik Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Zamanlı Eğitim Programımızın amacı ise küçük yaşlardan itibaren çocukların müzik ve dansla yakınlık kurmalarını, fiziksel faaliyetlerini ve gelişimlerini destekleyerek kendini ifade etme, özgüven, yorumlama ve yaratıcı düşünme sistemlerini geliştirme ve müzikal, artistik ve sanatsal kültürlerini artırmak üzerine kuruludur.

          Okulumuzun Erasmus  ve Farabi Değişim Programlarında anlaşmalı olduğu kurumlarda birçok öğrencimiz eğitim hakkı kazanmakta ve öğrenimlerini iki dönem boyunca yurt dışında sürdürebilmektedirler hatta kimi zaman kalan tüm eğitimlerini yurt dışındaki prestijli müzik okullarında tamamlayabilmektedirler.

             Konservatuvarımızda kadrolu olarak 4 Profesör, 3 Doçent, 32Öğretim Görevlisi, 16 kısmi zamanlı öğretim görevlisi, 5 öğretmen olmak üzere 60 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu değerli öğretim elemanlarının yetiştirdiği öğrencilerin 2015/2016 eğitim öğretim yılında göstermiş olduğu başarılar ve kazandıkları ödüller aşağıda yer almaktadır.


Mart 2015 Uluslararası Chabukiani Bale Yarışması (En iyi okul ödülü)

Mayıs 2016 Uluslararası 11ci Pera  Piyano Yarışması (Birincilik ve İkincilik Ödülleri)
Haziran 2016 5ci Uluslararası Stockholm Piyano Yarışması(İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri)
Haziran 2016 6ci Uluslararası Milano Piyano Yarışmasi (İkincilik ödülü)
Aralık 2016-  1.Uluslararası “Nilüfer “Piyano Yarışması-Türkiye/Bursa (İkincilik Ödülü)                                                               
Nisan 2017-Uluslararası“Musik fewerwerk “  Keman ve Piyano Yarışması -Almanya /Baden (2 Birincilik Ödülü) 
Mayıs 2017-Uluslararası  “Harmonia”   Yarışması- Türkiye/Antalya  (2 Birincilik Ödülü)
Haziran 2017-3.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması  Türkiye /İzmir (2 Birincilik Ödülü *İkincilik Ödülü *Üçüncülük Ödülü*Mansiyon Ödülü )