Tarihçe

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bir Devlet konservatuvarının kurulması, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara, İstanbul  ve İzmir dışında Anadolu'da  bir  orkestranın kurulma  fikrinden  doğmuştur. Bu fikrin hayata geçmesi, bakanlık işlemlerinin  ardından  Yüksek  Öğretim  Kurulu  Başkanlığının  21 Kasım  198 6  tarihinde  yapmış   toplantıda   Çukurova Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı Çukurova Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı açılmasının karara bağlanmasıyla oluşmuştur.

          1989-1990  eğitim  öğretim  döneminde Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat  Dallarının Hazırlık ve Lise devresi ile eğitime başlayan Konservatuvarda,

 1990 - 1994 yılları arasında her  yıl  bir  üst  sınıf  açılmış  ve  Lise  1. sınıfına  Şan  ve Nefesli  Çalgılar  Sanat  dalları  eklenmiştir . Lisans  düzeyinde  de eğitim  ve  öğretim  yapılması  kararı  çerçevesinde altyapı hazırlıkları tamamlanarak  1995 - 1996 eğitim-öğretim yılında Lisans Devresinde eğitime başlanmıştır.     

Konservatuvarımız  1997  yılında  şu  an  faaliyette   bulunduğu   kendi  binasına  taşınmış olup, açılışı  8 Nisan 1997 tarihinde 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman Demirel tarafından yapılmıştır. Müzik ve Sahne Sanatları  İlköğretim Okulu ise, 1998-1999 eğitim - öğretim yılında açılarak eğitime başlamıştır.