Sahne Sanatları Bölümü

      SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

 Konservatuvarımız Sahne Sanatları Bölümünde; Opera-Şan Anasanat Dalı, Tiyatro-Oyunculuk Anasanat Dalı ve Bale Anasanat Dalından oluşmaktadır. Opera-Şan Anasanat Dalı ve Tiyatro-Oyunculuk Anasant Dalı sadece Lisans programına öğrenci alırken, Bale Anasanat Dalı ise İlkokul 1.,2.,3.ve 4. sınıflara yarı Zamanlı Eğitim Programı ile, Ortaokul 1. sınıfa ise Tam Zamanlı Eğitim Programı ile öğrenci olmaktadır. AB Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı bu bölüm içindeki Anasanat Dallarında başarı ile uygulanmaktadır

                                                                                 


  *    Bale Anasanat Dalı   *    Opera-Şan Anasanat Dalı  *    Tiyatro - Oyunculuk Anasanat Dalı