Hedefler

AMAÇLARIMIZ

HEDEFLERİMİZ

 

 

A1. Eğitimde toplam kalite ilkelerini dikkate alarak, Konservatuvar eğitim programlarını geliştirmek ve uygulamak,

H.1.1: Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %3 artırmak.

H1.2: Ulusal ve uluslararası işbirlikli yarışma ve festivallere katılım  sayısını 2023 yılı sonuna kadar her yıl %5 artırmak.

H1.3:  Nitelikli yayın ve sahne performans sayısını 2023 yılı sonuna kadar her yıl %10 artırmak.

H1.4: Öğretim üyesi başına yayın, performans ve sanatsal telif sayısını artırmak.

H1.5: Üniversitemiz ve Konservatuvarımız altyapı olanaklarını kullanarak araştırmaya yönelik yapılan çalışmaların kalite ve kantitesini arttırmak.

 

A2. Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim planı uygulamak,

H.2.1: Lisans eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

H2.2: Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek.

H2.3: Öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimini almasını sağlamak.

 

A3. Konservatuvarımızın bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak,

H3.1: Konservatuvarımızın bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliklerine katılımı arttırmak.

H3.2: Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak.

H3.3: Topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek.

H3.4: Konservatuvarımızın mezunları ile ilişkisini artırmak.

 

A4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

H4.1: İdari personelin niteliğini artırmak.

H4.2: Eğitim – öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

H4.3: Eğitime yönelik etüd odaları, stüdyo, sahne ve diğer uygulama olanaklarını artırmak.

H4.4: Hizmete yönelik yeni stratejiler geliştirmek.

H4.5: Bilişim olanaklarını geliştirmek.

H4.6: Fakültemizin mali kaynaklarını artırmak.